zdravie v kancelárii
office wellness

Rehabilitačný audit - prídeme k Vám!

Vyberte si z dvoch variantov!

Variant
A

Variant
B

Rehabilitačný lekár a fyzioterapeutka navštívia Vašu firmu

Ergonomické posúdenie a optimalizácia každého pracovného miesta

Praktická inštruktáž a nácvik rehabilitačných cvikov navrhnutých pre dlhodobú prácu s PC

Rehabilitačný lekár a fyzioterapeutka navštívia Vašu firmu

Odborný seminár
“Zdravie v kancelárii”

Praktická inštruktáž a nácvik rehabilitačných cvikov navrhnutých pre dlhodobú prácu s PC